A comparison of methodological guides for creating microregional strategies of Central European rural areas. Case study: Czech Republic

Author:
Key words: , , , , ,
Issue: Volume 6, Issue 1, 2012

Abstract


This paper discusses the complementarity of methodological guides dealing with microregional development in Central Europe. As an example, the Czech Republic framework has been selected. This study compares seven common methodologies written in Czech, which the author has divided into three groups, namely manual-like methodologies, semi-scientific texts and hybrid texts dealing with other complementary aspects. The result is a comparison of methodologies, their usage and implications for the practices of regional development. The paper also includes a brief analysis of sustainable development elements incorporated into the methodological texts. The final part outlines links to the four-capital model of regional development.

Full textPermalink (doi)Authors Affiliations


Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University Brno, Czech Republic
Email: trojan@geogr.muni.cz
*Corresponding author. Email:

References


Alcamo, J et al. 2003, Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being. A Framework for Assessment. A Report of the Conceptual Framework Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. World Resource Institute, Island Press, Washington, 266 p.
Blažek, J, Macešková, M & Czank, P 2006, ‘Model čtyř kapitálů – nová metoda přípravy rozvojových strategií?’ Obec a finance, 2006, vol. 2006, no. 5, http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6253746.
Blažek, J & Uhlíř, D 2002, Teorie regionálního rozvoje – nástin, kritika, klasifikace, Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, Praha, 212 p. ISBN 80-246-0384-5
Brink, P, Miller, C, Kettunen, M & Ramsak, K 2008, ‘Critical thresholds, evaluation and regional development’, European Environment, Mar/Apr 2008, vol. 18, no. 2.
Chiriboga, M 1993, Desarrollo Rural Microrregional Y Descentralizacion, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 1993, 112 p.
Czech Republic 2002, Act No. 128/2000 Coll. as amended
Czekaj, P, Hellmich, M, Hučka, M, Kutscherauer, A & Vozáb, J 1998, Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky (metodická příručka), Praha : DHV CR, http://www.dhv.cz/regstrat/SRRk/MetREG/MetREG.pdf.
Ekins, P, Dresner, S & Dahlström, K 2008, ‘The four-capital method of sustainable development evaluation’, European Environment, Mar/Apr 2008, vol. 18, no. 2.
Hřebík, Š & Třebický, V 2006, Manuál zpracování a využití sady indikátorů rozvoje pro malé obce, Vyd. 1, EnviConsult Praha, http://brouk.krustecky.cz/soubory/450018/manual%5Fstr%2E01%2D48%5Fb5.pdf.
Husák, J 2010, Regional policy of the European Communities and cross-border cooperation within the South Bohemia Region. Agricultural Economics – Czech, 56, 2010 (6), p. 292-300.
Hynek, A & Hynek, N 2007, Bridging the gap between the theory and practice of regional sustainability: a political-conceptual analysis, Geografický časopis, Geografický ústav SAV, Bratislava, 59, p. 49-64.
Kučera, J 2006, Metodika tvorby lokálních rozvojových strategií, Ústí nad Labem, Regionální rozvojová agentura Ústeckéhokraje, http://brouk.krustecky.cz/soubory/450018/metodika_lrs.pdf.
Labounková, V, Půček, M & Rohrerová, L 2009, Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů. Ústav územního rozvoje, Brno, 47 p. ISBN 978-80-87318-02-7.
Pápol, T, Šilhánková, V, Kučerová, Z, Pavlas, M & Šimka M 2006, Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů, Projektová a rozvojová agentura, Praha, 278 p.
Perlín, R 2006, The co-operation of rural municipalities – chance or condition of achievement, Agricultural Economics – Czech, 52, 2006 (6), p. 263–272, http://www.cazv.cz/userfiles/File/ZE%2052_263-272.pdf.
Perlín, R & Bičík, I 2006, Strategický plán mikroregionu. Metodická příručka pro zájemce o strategické plánování ve venkovských mikroregionech a obcích, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 76 p.
Puga, D 2002, ‘European regional policies in light of recent location theories’, Journal of Economic Geography, Oxford University Press, Vol. 2, p. 373-406, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.22.5083&rep=rep1&type=pdf.
Škrabal, I, Nunvářová, S, Novák, J & Třebícký, V 2006, Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů, Centrum pro komunitní práci, Přerov, 182 p. ISBN 80-86902-39-0.
PMid:17404607
Trojan, J 2011, ‘Metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů mikroregionů – komparační analýza českého prostředí. In Geographia Cassoviensis’, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, V., Košice, 1/2011, p. 108-112, 145 p. ISSN 1337-6748. 2011.
Vystoupil, J, Holešinská, A, Kunc, J & Šauer, M 2007, Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu, Masarykova univerzita, Brno, 122 p. ISBN 978-80-210-4290-2.
Wokoun, R et al. 2008, Regionální rozvoj. Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování, Linde Praha, a.s., Praha, 482 p. ISBN 978-80-7201-699-0.

This post has already been read 3217 times!

About journal

Title: Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography
ISSN online: 2067-2284
ISSN print: 1843-6587
Imprint: University of Bucharest
Frequency: Biannual (May&November)
First volume: 1/2007
Current volume: 17/2023
Language: English
Indexed in: SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO (SocINDEX), ProQuest (Social Science Journals, SciTech Journals, Natural Science Journals), Index Copernicus, National Technical Information Service (NTiS), Bodleian Libraries, ExLibris SFX, DOAJ, Gottfried Wilhelm Leibniz Library, Google Scholar, Ulrich
Creative Commons License


EDITORS


Prof. dr. Liliana Dumitrache
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Daniela Dumbrăveanu
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Mariana Nae
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Gabriel Simion
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

SCImago Journal & Country Rank