Urban sprawl and residential mobilities in the Bucharest area – reconfiguration of a new residential geography

Author:
Key words: , , , ,
Issue: Volume 3, Issue 2, 2009

Efect direct al eliminării restricţiilor privind stabilirea domiciliului și extinderea limitele spaţiului construit al localităţilor la sfârșitul perioadeia comuniste, expansiunea urbană peste zonele rurale înconjurătoare a devenit o realitate spaţială dificil de limitat și de gestionat. Transformările socioeconomice din ultimele două decenii sunt martori și factori ai acestui proces de dezvoltare a construcţiilor, rezidenţiale sau cu destinaţii industriale și de servicii, în zonele ce înconjoară Bucureștiul, sub presiunea și influenţa sa. Sub presiunea mobilităţii rezidenţiale a citadinilor în noile zone de expansiune urbană, se produce permanent o reconfigurare a teritoriilor afectate de acest fenomen. În contextul noilor relaţii urban-rural, se pot identifica elemente care contribuie la fundamentarea principiilor unei noi geografii rezidenţiale.

Full text .pdf

This post has already been read 12986 times!

About journal

Title: Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography
ISSN online: 2067-2284
ISSN print: 1843-6587
Imprint: University of Bucharest
Frequency: Biannual (May&November)
First volume: 1/2007
Current volume: 18/2024
Language: English
Indexed in: SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO (SocINDEX), ProQuest (Social Science Journals, SciTech Journals, Natural Science Journals), Index Copernicus, National Technical Information Service (NTiS), Bodleian Libraries, ExLibris SFX, DOAJ, Gottfried Wilhelm Leibniz Library, Google Scholar, Ulrich
Creative Commons License


EDITORS


Prof. dr. Liliana Dumitrache
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Daniela Dumbrăveanu
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Mariana Nae
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Gabriel Simion
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

SCImago Journal & Country Rank